Vejledning

Praktiske oplysninger fra Horsens Låseservice

Husets låse er vigtige, når vi taler om sikkerhed i hjemmet. Derfor er det vigtigt at vælge solide og sikre låse.

Tænk også på, om dine vinduer er sikre. Man kan med fordel montere låseanordninger på vinduet, der sikrer mod, at tyven kommer ind denne vej.

Kælderen er et yndet sted for tyven at bryde ind. Sørg for, at døre og vinduer kan aflåses forsvarligt. Samtidig kan det være en god idé at montere jernstænger eller gitre i vinduerne for at modvirke, at tyven blot smadrer vinduet og kommer ind ad den vej.

En dør, som kan aflåses med nøgle fra begge sider, gør, at tyven ikke kan åbne døren uden brug af nøgle. Derved mindskes tyvens flugtmuligheder og vanskeliggør, at han medtager større genstande fra hjemmet som tv og computer. Med samme baggrund er det en god idé at montere en låsecylinder på terrassedøren.

Slidte låsecylindere og gamle låsesystemer, der ikke længere lever op til tidens sikkerhedskrav, er mere sårbare for at blive brudt op eller dirket. Dansk Låsesmede Forening anbefaler, at låsecylindere, som er over 10 år gamle, udskiftes. Kig på din lås for at vurdere, om den ser gammel og slidt ud. Er du i tvivl, så kontakt en låsesmed, som kan rådgive dig omkring dine låse.

Det er en god idé at skifte låsecylindere i boliger, hvor man lige er flyttet ind. Dette fjerner risikoen for, at der er nøgler i omløb, man ikke selv er i besiddelse af.

Vælg en cylinder til din dør med den rigtige låsesikkerhed og godkendte sikringsklasse. Derudover er det vigtigt at vælge et produkt, der er patenteret. Dette sikrer, at nøglen ikke kan piratkopieres i patentets løbetid. Alt kopiering skal foretages via din låsesmed med sikkerhedskort, underskrift eller pinkode som udleveres/udarbejdes ved køb af cylinderne.

Vælg en låsecylinder med et sikkerhedsniveau, der opfylder dit behov. Især virksomheder kan have et behov for at have forskellig sikkerhed. I nogle områder, som yderdøre og lokaler, med særligt følsomt materiale, er det nødvendigt med låsecylindere, der har et meget højt sikkerhedsniveau, som kan være kendetegnet ved bore- og dirksikrede cylindre. Samme virksomhed kan have fællesområder og lignende, hvor det vil være tilstrækkeligt med et system, der opfylder kravene til et lavere sikkerhedsniveau.


Vigtigt!

Vælg en låsecylinder, der er registreret ved Forsikring og Pension (F&P). F & P er den Danske standard for test og godkendelse af bl.a. mekaniske sikringsprodukter. Læs mere her om F & P registrerede produkter.

Vi anbefaler, at låsecylindere & hængelåse hvert halve år vedligeholdes og smøres med en godkendt låsespray til formålet. Hvis låsecylindere eller hængelåse er placeret, hvor de er særligt udsatte for vejr, vind og støv, anbefales smøring med kortere interval end hvert halve år. Låsesprayen er specielt udviklet uden grafit eller fedtstoffer. Det er vores erfaring, at disse stoffer ikke smører korrekt og binder snavs og støv. Låsesprayen renser og smører cylinderen samt fjerner eventuel fugt i cylinderens indre.

Det er også en god idé at rengøre sine nøgler med jævne mellemrum. Det snavs, der eventuelt sidder på nøglen, føres med nøglen ind i cylinderen og kan forringe cylinderens funktionalitet og levetid.

Spørgsmål:
Nøglen til min hængelås er slidt op efter kun 2 års brug. Hvorfor det?

Svar:
Det er ikke normalt, at nøgler bliver slidt op efter kun 2 års brug, men vedligeholdes låsen ikke, kan der forekomme mere slitage end nødvendigt, hvilket besværliggør brugen af låsen. Du skal smøre låsen ved nøglehullet samt ved de to huller i låsen, hvor bøjlen sættes i. Gør du det ca. en gang om måneden i vinterperioden, og ca. en gang hver anden måned i sommerperioden, skulle det gerne sikre, at din lås fungerer optimalt. Det er meget vigtigt, at låsen kun smøres med låsespray, da andre smøremidler virker som ”klister” og får låsen til at fungere dårligere. Vi anbefaler vores låsespray. Du skal også være opmærksom på at skubbe nøglen helt i bund i cylinderen, inden du drejer den. Drejer du nøglen, inden nøglen er i bund, slider det unødvendigt meget på nøglen.

Spørgsmål:
Jeg har mistet min nøgle til min hængelås. Hvad stiller jeg op?

Svar:
Til de låse, hvor der medfølger et nøglekort, eller som er en del af et system, kan der bestilles en ny nøgle. Din lokale låsesmed kan ved hjælp af nøglekortet/systemnummeret bestille eller producere en ny nøgle.